person_addRekrutacja
Wymagania
  • Ukończone 15 lat oraz mutacja
  • Aktywność na serwerze - musisz być aktywny na serwerze od minimum tygodnia
  • Umiejętność obsługi klienta TeamSpeak
  • Wolne minimum 2 godziny dziennie
  • Kultura i cierpliwość - Musisz zachować kulturę dla użytkowników, jak i administracji, oraz cierpliwość dla osób mniej rozgarniętych
  • Dojrzałość emocjonalna - Musisz zachowywać się tak, jak przystało na administratora
  • Ortografia - Musisz znać i przestrzegać zasad ortografii
  • Składki administracyjne są obowiązkowe
By złożyć podanie musisz się zalogować